Grecko-polski net   
  gr-pl.net                               WIADOMOSCI - INFORMACJE - POLONIA GRECKA       
                                                          
Autor: Janina M. (Jeta)          

Home ] Up ] Glos Polaka1-marzec ] informator; panorama ] [ Kurier Atenski ] polonia ]

 

Program TV NET
o polskich emigrantach
(wideo)
>>

Artykuły i opinie:
Do czego zmierza Grecja?
>>
Πού οδεύει η Ελλάδα; >>


Koncerty:

informacje >>
zdj. i wideo
>>
kompozytorzy,
wykonawcy
>>

Wystawy>>

Teatr:
informacje
>>

zdj. i wideo >> 

j0289897.jpg (24450 bytes)Wykłady>>


Radio i 
telewizja>>

  Mapa strony >>

Kurier Ateński

Niezależny tygodnik polski wydawany w Atenach - ukazuje się od 1988 roku                            
Właściciel: International Media Network Ltd.
Wydawca: Theodoros Benakis
Dyrektor: Andrzej Jenczelewski  tel.
kom.:694 7832995, e-mail: aj@imn.gr
Redaktor Naczelny: Anna Maria Leonhard                                                                                   
Redakcja: Andrzej Sokulski, Beata Żółkiewicz-Siakantaris
Współpraca: Katarzyna Jakielaszek
                    Polska Agencja Prasowa (pap)
Stały korespondent: Krzysztof Miklas, Barbara Szober (W-wa)

Adres:       
ul.George 10 (I p.)
                     Plac Kanigos
                     ATENY

Redakcja:  tel.: 210 - 38.37.786
                     fax: 210 - 38.31.710

E-mail:        kurier_atenski@imn.gr  marketing@imn.gr
(dane z gazety Kurier Ateński  nr 541 (925), str.2)
/nowe nr tel. nadesłane przez p. Jenczelewskiego - dziękuję/

                                                     
 
Nasze miłe Panie Redaktorki, Anna Maria Leonhardi Beata Żółkiewicz, prowadzą też półgodzinny magazyn informacyjny w j. polskim, nadawany przez Ateńskie Międzynarodowe Radio
na częstotliwości 104,4. Audycja emitowana jest w każdy czwartek o godz. 20.00.
W ostatnim okresie wiadomości przedstawia Beata Panajotopulu.

                                                                                                                                                                                                                 
Site MAP
>>

ERASMUS
Pireus 2011>>

Aktualnie zapowiedziane strajki >>

                                                                                              Designed & Copyright (Text, Photos, Videos, Slides) © by Janina M. (Jeta), 2006    Kontakt >> 

                                                                         Program FrontPage. Wyszukiwarka Microsoft Explorer, Mozilla Firefox i Google Chrome - rozdzielczość 1280x1024